Omhelzingen of Het meest troosteloze vlees aller tijden zinkt opnieuw

Avondvullend toneelstuk in drie bedrijven, in proza. Deze theatertekst is de basis voor de later verschenen roman Strelingen en Minnetucht.

Revolver. Nummer 107. Jaargang 27 / 2 september 2000